2020 vil stå igjen som et spesielt år, også for Norsk atferdsanalystik forening. Det tradisjonelle seminaret 1001 meter over havet måtte erstattes av et omreisende NAFO-Digital og årsmøtet ble omgjort til til en livesending fra et grupperom på Kjeller. Men til tross for alle avvik var agendaen på NAFOs årsmøte overraskende gjenkjennelig.

Bilde av ordstyrer Per Tronsaune, nestleder Monica Vandbakk, regnskapsfører Christian Kjeldstad og organisasjonssekretær Thor Jonny Eriksen

Allerede før årsmøtet var Per Tonsaune innstilt og valgt som ordstyrer. Tage Lien og Kristin Utgaard fikk det ærefulle oppdraget å referere. Selve årsmøtet med streamet via NAFOs hjemmesider og bidragsytere som ikke var fysisk tilstede deltok via Zoom. Nestleder Monica Vandbakk var stedfortreder for leder Terje Gundhus og la frem årsmelding. Organisasjonsleder Thor Jonny Eriksen informerte om et uvanlig år for organisasjonen og hvordan NAFO Digital 2020 ble redningsplanken for organisasjonen. Regnskapsfører Christian Kjeldstad doserte med uvanlig klar stemme hvordan NAFO-Digital 2020 også ble en økonomisk opptur. Overheadapparatet var riktignok erstattet med regneark delt direkte fra PC, men tallene var minst like tydelige som de gamle plastarkene!

Styrets internasjonale kontakt Erik Arntzen redegjorde for NAFOs posisjon i Europa før årets nyvinning, digitalt valg, stod for tur. Silje Haugland, Hanne Augland og Jon Arne Løkke ble gjenvalgt for to nye år med svært gode marginer. Bjørn Andre Torve trer inn i valgkomiteen og selveste Martin Myhre overtar som leder av samme komité.

Klikk her for et mer formelt presist og fullstendig referat samt annen dokumentaasjon fra NAFOs årsmøte.