Studentlaget til Norsk atferdsanalytisk forening samlet 28. februar et knippe erfarne presentører da årets dagsseminar ble avholdt på OsloMet. Blant de 79 fremmøtte var det både studenter og representanter fra den praktiske anvendelsen av atferdsanalyse. Kjennetegn på EIBI, atferdsaktivering ved depresjon og "Hvordan bli en atferdskunstner" utgjør noen eksempler på bredden i innholdet denne dagen. Presentasjonene er tilgjengeliggjort for nedlastning i høyremenyen.  

Studentlaget ble etablert i 2012 og nåværende styre består av: Vetle Berge, Trine Lise Nybru, Kristine Solbrekke Ryen, Jonas El Moutaouakil, og Jonas Holloway.

Etter en svært vellykket seminardag har studentlaget mål om å avholde nytt seminar høsten 2020. De arrangerer også Atferdsquiz på OsloMet to ganger i semesteret og vil gjerne ha enda flere med på disse trivlige sammenkomstene! Studentlaget vil også ha ansvar for Atferdsquizen på årets NAFO-seminar på Storefjell høyfjellshotell i april.

Følg og lik studentlaget på Facebook så holder du deg oppdatert på arrangementene!