(Publisert 22.12.2022)

Jon Arne tilhørte studentmiljøet på Blindern som i 1973 stiftet Norsk atferdsanalytisk forening, og han var NAFOs leder gjennom mesteparten av den femti år lange historien vår.

Jon Arne var svært stolt av NAFO, og han var opptatt av vi ikke skulle bli en forening for eliten. Da det gikk opphetede diskusjoner om A- og B-medlemskap i NAFO, var han toneangivende i grupperingen som ønsket en egalitær forening der akademiske titler ikke var en forutsetning for innflytelse. Senere har han snakket ofte og begeistret om hvordan man på NAFO-seminaret kan høre en teoriforelesning av en professor den ene timen, for deretter å delta på en kasuspresentasjon med en ufaglært miljøarbeider i den neste.

Æresmedlem 2018I 2018 fratrådte Jon Arne som leder i NAFO etter nesten 30 år. Han åpnet årsmøtet på tradisjonelt vis med overhead-projektor og dagsorden på plast-ark, før han som vanlig orienterte forsamlingen om at styret nå ville trekke seg tilbake og overlate foreningens skjebne i hendene til de fremmøte medlemmene. Det gikk fint det året også, og seminaret ble avsluttet med at Jon Arne mottok et meget velfortjent æresmedlemskap.

«Dette går fint! NAFO er på sitt beste i krisetider», beroliget Jon Arne oss med da Corona-panikken traff foreningen våren 2020. Han hadde den økonomiske kollapsen etter EABT-konferansen i Oslo i 1991 friskt i minne. NAFO var en hårsbredd unna konkurs, men med «samling i bånn» og litt flaks, kom foreningen tilbake på rett kjøl. I alle år senere sørget han for at vi hadde godt med penger på bok til kommende regnværsdager. Og Jon Arne fikk rett. Med ny dugnadsinnsats og en solid økonomisk buffer kom vi oss gjennom en ny krise. Takk, Jon Arne.

Ved siden av NAFO var Kapellveien habiliteringssenter på Grefsen det store yrkesmessige prosjektet hans. Her tilbrakte han det meste av yrkeslivet som sjefspsykolog og faglig ansvarlig. Gjennom hans tid har fagmiljøet på Kapellveien satt sitt preg på atferdsanalyse i Norge, bistått utallige barn og unge, og bidratt til fagutvikling for svært mange av NAFOs medlemmer.

Vi takker Jon Arne for alt han har betydd for foreningen og for det atferdsanalytiske miljøet i Norge

Terje Gundhus
Leder
Thor Jonny Eriksen
Organisasjonssekretær