Bakgrunnen for beslutningen er at ABAI tok inn et symposium om bruk av elektriske støt i behandling på «Annual Conference» i Boston i mai. Slike behandlingsformer står i eksplisitt konflikt med etablerte etiske standarder, og mot vår egen etiske erklæring: https://www.atferd.no/om-nafo/etiske-forhold/

Det er NAFO-styrets syn at behandlingsformer som inkluderer smertefulle eller nedverdigende elementer generelt ikke er akseptert i atferdsanalytiske miljøer. Når en presentasjon som tar for seg slik behandling allikevel antas på ABAIs konferanse, er dette egnet til å bygge oppunder en feilaktig oppfatning om at slik behandling er akseptert. Styrets beslutning må derfor forstås som et klart signal til ABAI om de snarest bør komme til en konklusjon om eksplisitt å ta avstand fra slike behandlingsformer, og avstå fra å anta slike bidrag på fremtidige konferanser.

ABAI har vært en viktig samarbeidspartner for NAFO i mange år, og vi håper at situasjonen i ABAI etter hvert vil endre seg, slik at vi igjen kan søke sammen om arbeidet med spre kunnskap om atferdsanalyse.