Nordic ABA Image of buildingAtferdsanalytikere ved ulike universiteter og nasjonale foreninger tok tidligere i år initiativ til å starte en Nordisk forening for atferdsanalytikere. Et sentralt siktemål for initiativgruppen er å etablere ordninger for kvalitetssikring av atferdsanalytisk baserte tjenester på tvers av de nordiske landene.

"The Nordic Association of Behaviour Analysts" er nå under etablering, og de ønsker å knytte til seg atferdsanalytikere som kan ha interesse av foreningen. I den anledning har de utformet et nettbasert spørreskjema som de inviterer NAFOs medlemmer og andre aktuelle personer til å fylle ut og sende inn.

Lenke til spørreskjema: https://forms.gle/x4LVxaSNfGKbAdcKA

Lenke til Nordic ABA sine nettsider: https://nordicaba.org/