Terje, som har sittet som leder i foreningen de siste 6 årene, og som tilsammen har tjenestegjort i NAFOs styre i 30 år, ble under festmiddagen tildelt sitt velfortjente æresemedlemskap.

Monica Vandbakk har vært nestleder i NAFO siden 2018. På årsmøtet ble hun valgt som foreningens første første kvinnelige leder.

Videoklippet under er fra festmiddagen på NAFO-seminaret, hvor Monica bekjentgjør at Terje er utnevnt til æresmedlem for lang og tro tjeneste.