Styret i NAFO er opptatt av å understreke at selv om det settes krav til innholdet i lokallagenes statutter, og til at lokallaget arbeider etter de samme formålene som NAFO sentralt, så er lokallaget (styret) selv ansvarlig for virksomheten sin. Dette gjelder formelle ting som økonomisk ansvar, og det gjelder innholdet på f.eks. lokallagets nettsider og arrangementer som lokallaget organiserer.