Medlemskap i lokallag henger sammen med medlemskap i NAFO som overordnet forening. Om man har betalt medlemskontingent til NAFO, så er man også medlem av et eventuelt lokallag i sitt distrikt.

Medlemskontingent som betales inn til NAFO går i sin helhet med til å utgi tidsskriftene NTA og EJOBA. Lokallagene får derfor ikke tilskudd fra NAFO basert på kontingent fra medlemmer i distriktet sitt. Det finnes imidlertid andre ordninger for økonomisk bistand til lokallag.

Lokallagene står fritt til å avgjøre om det skal tildeles medlemsrabatter ved deltakelse på arrangementer.