Det kan være krevende for et lite miljø av entusiaster å holde i gang aktivitet i et lokallag over lengre tid. Et alternativ kan derfor være å nedsette en tidsavgrenset prosjektgruppe med sikte på å avholde f.eks. et spesielt arrangement. NAFO kan være en støttespiller og bistå med logistikk og praktisk gjennomføring.

Ta gjerne kontakt med NAFOs organisasjonssekretær: service.nafo@atferd.no