Lokallagene kan ikke basere driften på inntekter fra medlemskap. Man er medlem av lokallaget dersom man er medlem av NAFO og har bosted i lokallagets område. Lokallagene må derfor basere seg på at aktivitetene man legger opp til har en tilstrekkelig inntektsside. I tillegg finnes det visse økonomiske støtteordninger fra NAFO sentralt:

  • Nye lokallag mottar kr. 5.000,- i oppstartstøtte
  • Alle lokallag som har levert bilag til regnskap, og som har under kr. 10.000,- i driftsmidler vil motta kr. 3.000,- i årlig støtte fra NAFO.
  • NAFO legger til grunn at lokallagene selv må planlegge en trygg inntektsside for prosjekter som planlegges, men kan etter søknad innvilge støtte eller økonomiske garantier til spesielle prosjekter.