NAFO tilbyr også lokallagene plass til hjemmeside på foreningens web-server, og man kan få tildelt e-postadresse og hjemmesideadresse under atferd.no-domenet (hjemmeside: http://lokallagsnavn.atferd.no, og e-postadresse: lokallagsnavn@atferd.no

For mer informasjon om web- og IT-verktøy, ta kontakt per e-post med organisasjonssekretær Thor Jonny Eriksen (service.nafo@atferd.no)

Regnskap

Entusiastene som drifter lokallag er naturlig nok mer opptatt av atferdsanalyse enn av byråkratiske formaliteter. Allikevel er dette viktige ting som må være i orden. Da er det greit å vite at det er hjelp å få. NAFOs regnskapsfører, Christian Kjeldstad fra Delta regnskap (e-post:christian@delta.as) står parat til å sette sammen lokallagsregnskapet deres. Det eneste han trenger er å få oversendt fra økonomiansvarlig i lokallaget er en konvolutt med kvitteringer og eventuelle andre bilag.


Nettbank, betalingskort og Vipps

Alle lokallag skal være selvstendig registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette innebærer at man blir tildelt et organisasjonsnummer, og er dermed å anse som en juridisk enhet, og man har i prinsippet anledning til å opprette en bankkonto som eies av lokallaget. Erfaringsmessig er det imidlertid mer hensiktsmessig at NAFOs organisasjonssekretær bistår med å opprette en konto og besørge nettbanktilgang for økonomiansvarlig gjennom moderforeningens kundeforhold i DNB. Bl.a. gjør dette det enklere ved skifte av økonomiansvarlig i lokallaget. Bruk av kontanter er regnskapsmessig upraktisk, men NAFOs organisasjonssekretær kan også bistå med å få utstedt Visa-kort knyttet til lokallagskontoen og få opprettet Vipps-konto slik at man kan motta innbetalinger uten å sende fakturaer.